รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ธนกฤต มีลาภสม (มิก)
ปีที่จบ : 61   รุ่น : รัตนภูวดินทร์
อีเมล์ : slowdown90s@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.instagram.com/m1ckiez__/
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : BM Service
ตำแหน่ง : ช่างกล้องวงจรปิด
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มิ.ย. 2563,21:14 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.137.120


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล