รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ อู่ไทย (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : ม.3
อีเมล์ : Narong30@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนจัวหวัดลำพูน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จ.ลำพูน

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ม.ค. 2564,13:14 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.102.232


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล