รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุกัญญา พลูศิริ (ยุ้ย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 50
อีเมล์ : yuiyuiklakla@gmail.com
เว็บไซต์ : bdc.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลนครพิงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 159 ม. 10 .ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ.เชี่ยงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ม.ค. 2559,09:02 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.209.235


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล