ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมมือกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพติด โดยมีนางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โดยมีลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

คลิ้กชมภาพกิจกรรม1 
คลิ้กชมภาพกิจกรรม2 


โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,13:13   อ่าน 614 ครั้ง