ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันปัญหาสิ่งเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันปัญหายาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูและนิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 192 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสันทนาการและกิจกรรมฐานให้ความรู้เรื่องยาเสพติดณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

คลิ้กชมภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,13:16   อ่าน 537 ครั้ง