ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบรรยายอุดมการณ์ความรักชาติปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 กองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมมือกับโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน บรรยายประกอบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรำลึกถึงบรรพชน โดยมีทีมบริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมชินสีห์

คลิ้กชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,13:33   อ่าน 532 ครั้ง