ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน 22 ส.ค. 62
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 05 ส.ค. 62
เกียรติบัตรนักเรียนระดับ ม.6“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯศักยภาพคน จังหวัดพิษณุโลก” 11 ก.ค. 62
กำหนดการแข่งกีฬาภายใน ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2562 04 ก.ค. 62
เกียรติบัตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากการอบรมการพัฒนาทักษะและควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 14 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 12 มิ.ย. 62
หนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 06 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศ 04 มิ.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  18 ส.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] คณะกรรมการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปี 2562 13 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 09 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 09 ส.ค. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 07 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการประกอบพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2562 05 ส.ค. 62
[กิจการนักเรียน] พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปี 2562 05 ส.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 62
คำสั่งไปราชการปี 2562
๑๘๔/ ๒๕๖๒ วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น [ครูวลัลนาและครูจริยา] 08 ส.ค. 62
๑๗๗/๒๕๖๒ อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ [ผอ.และคณะ] 08 ส.ค. 62
๑๗๕/๒๕๖๒ วิทยากรโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัยและนักเรียนทุนพิพัฒน์พิษณุโลก ณ ห้อง 08 ส.ค. 62
๑๖๙/๒๕๖๒ อบรมโครงการวันแห่งความปลอดภัย(Safety Day ๒๐๑๙) [ครูธีรพงษ์และนักเรียน 08 ส.ค. 62
๑๖๖/๒๕๖๒ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. [ผอ.และคร 08 ส.ค. 62
๑๖๒/๒๕๖๒ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ [ครูปฏิวัติ และคณะ,นักเ 02 ส.ค. 62
๑๕๕/๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรโรงเรียนเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิท 02 ส.ค. 62
๑๕๓/๒๕๖๒ ร่วมโครงการวิพากษ์การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญาโท ณ ม.นเรศวร [ครูภัณฑิลา] 02 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม "พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน" ประจำปี 2562 19 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 08 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ปี 2562 06 ส.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปีการศึกษา 2560 24 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 20 ก.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 20 ก.ค. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
หากสนใจหนัง ที่นี่มีให้ดูครับ (5/0) 21 ส.ค. 62
Boarding International School in Thailand , Pattaya. (11/0) 16 ส.ค. 62
ผีแดง ปล่อย "เปเรย์ร่า" นายด่านดาวรุ่งย้ายซบ ฮาร์ท (27/1) 14 ส.ค. 62
"โรคทางตา" ภัยเงียบคนทำงานยุคดิจิทัล (72/0) 13 ส.ค. 62
ผมจำเลขที่ประจำตัวไม่ได้ครับ (1202/0) 05 พ.ค. 59
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน