กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูทวีสุข บัวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0624524536
อีเมล์ : Taweesuk2508@gmail.com

ครูรัชนี พรมชู
ครู คศ.3

ครูเพ็ญสิณี คชนิลกิตติชัย
ครู คศ.3
อีเมล์ : Krutoisineenart15@gmail.com

ครูวัลย์ลิยา ช้างทอง
ครู คศ.3

ครูภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์
ครู คศ.3

ครูชัยรัตน์ อ่ำพูล
พนักงานราชการ

ครูลักษณา เยาวสังข์
ครูผู้ช่วย

ครูเมธาวี อุทัศน์
ครูอัตราจ้าง