ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 22 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้ 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาญี่ปุ่น และเ 17 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 06 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ วิชาสังคมศึกษ 06 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 12 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 02 พ.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 03 ก.ค. 63
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 02 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 02 ก.ค. 63
แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยาย 01 ก.ค. 63
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน กำกับ ดูแลนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง (ตอนเช้า) ประจำ 01 ก.ค. 63
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีก 01 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th 27 มิ.ย. 63
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 26 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 22 พ.ค. 63
คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 01 พ.ค. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 01 พ.ค. 63
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 24 เม.ย. 63
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชินสีห์และถนนหลังเสาธง 20 เม.ย. 63
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (พิเศษ) 19 มี.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2562
๑๒๔/๒๕๖๓ พาน.ร.ไปคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร ณ ม ราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูพันธพงษ์] 03 ก.ค. 63
๑๑๙/๒๕๖๓ นำเอกสาร รด.๒ ไปรายงานตัว นศท. ณ ค่ายเอกาทศรถ [ครูพันธพงษ์] 01 ก.ค. 63
๘๐/๒๕๖๓ นำรถตู้โรงเรียนไปปรับปรุงตกแต่ง ณ จังหวัดปทุมธานี [นายตะวัน,นายสิทธิชัย] 13 มี.ค. 63
๗๙/๒๕๖๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วาดสีน้ำ ณ ม.นเรศวร[ครูไพบูลย์] 13 มี.ค. 63
๗๓/๒๕๖๓ ส่งครูอาสาสมัครชาวจีนกลับประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ [ครูสาวิตรี] 05 มี.ค. 63
๗๑/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรโครงการสถานศึกษาพอเพียง ณ จังหวัดตาก[ครูโชติรส] 04 มี.ค. 63
๖๙/๒๕๖๓ อบรมผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] 03 มี.ค. 63
๖๘/๒๕๖๓ ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนามและเข้าร่วมประชุมผู้กำกับ น.ศ.ท. ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรฯ[รองฯบุญญาฤทธ 03 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
คู่มือการลงทะเบียนใช้งาน DEEPและคู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนฯภาคเรียนที่1/2563 03 ก.ค. 63
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย. 63
แบบสำรวจ ความคิดเห็นเพื่อทำประชาภิจารณ์ร่างมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563 28 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด(COVID-19):สัปดาห์ที่ 6 21 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกล 2019(COVID-19):สัปดาห์ที่ 5 13 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19):สัปดาห์ที่ 4 06 มิ.ย. 63
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 02 มิ.ย. 63
แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์(COVID-19):สัปดาห์ที่ 3 31 พ.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน