ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 03 ต.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 02 ต.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ 25 ก.ย. 62
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) 17 ก.ย. 62
การเรียนรู้ก้าวไกล 10 ก.ย. 62
แจ้งหยุดเรียน 22 ส.ค. 62
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 05 ส.ค. 62
เกียรติบัตรนักเรียนระดับ ม.6“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯศักยภาพคน จังหวัดพิษณุโลก” 11 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
[บริหารกิจการนักเรียน] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม 16 ต.ค. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ทุกกลุ่มสาระฯ ตรวจเวรประจำวัน และหัวหน้าระดับชั้น 16 ต.ค. 62
[งบประมาณ] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03 ต.ค. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล" ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 62
[วิชาการ] คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) 16 ก.ย. 62
[บริหารกิจการนักเรียน] แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 11 ก.ย. 62
[วิชาการ]คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 11 ก.ย. 62
[บริหารทั่วไป] คณะกรรมการงาน " งานเกษียณสุข ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62 " 05 ก.ย. 62
คำสั่งไปราชการปี 2562
๓๖๖/๒๕๖๒ เป็นผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน ภาค ๕ จังหวัดตาก [ครูอำพร] 17 ต.ค. 62
๓๖๕/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมคัดตัวทีมเยาวชนกีฬาบริดจ์ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ[ครูอำพร] 17 ต.ค. 62
๓๖๑/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ณ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์[ครูอำพรและครูปฏิวัติ] 09 ต.ค. 62
๓๕๘/๒๕๖๒ อบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ [ครูดวงพรและคณะ] 07 ต.ค. 62
๓๕๗/๒๕๖๒ อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ช่วยสอน coding online ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม [ครูสาคร และ คณะ] 07 ต.ค. 62
๓๔๗/๒๕๖๒ จัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ สพม.๓๙ [ครูภัณฑิรา และคณะ] 02 ต.ค. 62
๓๓๒/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันบริดจ์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ครูอำพร] 02 ต.ค. 62
๓๒๓/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานจังหวัดอุทัยธานี [รองโสพิศ และ คณะ] 02 ต.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 :นักเรียนประเมินตนเอง) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6:นักเรียนประเมินตนเอง) 12 ต.ค. 62
แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตผู้เรียน(Life Skills) รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 62
แบบประเมิน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 62
แบบประเมินคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 62
แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 ต.ค. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน