ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ว30224 เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2562,09:58  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและแลกปลี่ยนเรียนรู้ สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:21  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:20  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:19  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC AWARDS ภาคเหนือจังหวัดพะเยา วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,00:59  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,00:57  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงถวายบูชาน้อมศรัทธาพระอินทร์และเพลงประวัติวัดตาปะขาวหาย
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,10:18  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงถวายบูชาน้อมศรัทธาพระอินทร์และเพลงประวัติวัดตาปะขาวหาย
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,10:18  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,12:30  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและแลกปลี่ยนเรียนรู้ สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,15:07  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..