ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,09:13  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลระดับชาติ รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:23  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:19  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2556 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:18  อ่าน 273 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:15  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินระดับสูง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Master Teacher) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:14  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:21  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:20  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic : M.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : ครูนงนุช วิริยานุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:17  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึแสนครูดั ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:14  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..