ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:21  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:20  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic : M.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช วิริยานุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:17  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึแสนครูดั ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:14  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช วิริยานุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:13  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี จังหวัดตาก พุทธศักราช 2554
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:12  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา ที่ 37 (ศูนย์ย่อยตาก)
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:11  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : ครูนุศรา จันทร์สละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:07  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสปช.ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : ครูนุศรา จันทร์สละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:03  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แผนการสอน และเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ 014 จิตรกรรม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2545
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,20:57  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..