ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20,000บาท ในปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:26  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรแกนนำเคมีให้แก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2544
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:25  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยกรแกนนำครูเคมีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:24  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูแกนนำและครูต้นแบบประจำปี 2544
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:23  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสสภาดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:22  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:19  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว 40224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:17  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : -หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : ครูนิทัศน์ คำทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,15:01  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : -ครูในฝันของชุมชน
ชื่ออาจารย์ : ครูนิทัศน์ คำทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,15:00  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : ครูพนิตนาฏ รัตนพนิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,10:33  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..