ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปฎิบัติหน้าที่เป็นบรรณาธิการกิจในการจัดทำหนังสือเรียนวิชาเคมีให้แก่ สสวท.
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:29  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมปฏิบัติการการจัดทำบทวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนในปี 2540
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:28  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20,000บาท ในปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:26  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรแกนนำเคมีให้แก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2544
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:25  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยกรแกนนำครูเคมีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:24  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูแกนนำและครูต้นแบบประจำปี 2544
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:23  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสสภาดีเด่นด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:22  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานประวัติและผลงานเพื่อขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:19  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว 40224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:17  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : -หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : ครูนิทัศน์ คำทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,15:01  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..