ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ภายใต้หัวข้อ “ดี 7 DAY” ทำดีทำได้ทุกวัน โล่ พร้อมเงินรางวัล
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,09:15  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,09:14  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,09:14  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,09:13  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,09:13  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลระดับชาติ รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:23  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:19  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2556 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:18  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:15  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินระดับสูง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Master Teacher) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,08:14  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..