คำสั่งไปราชการปี 2562
๔๔๗/๒๕๖๒ พา น.ร.ชั้น ม.๔ ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ [ครูสันติพร และคณะ] (อ่าน 3) 12 ธ.ค. 62
๔๔๐/๒๕๖๒ ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย [ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 42) 04 ธ.ค. 62
๔๓๓/๒๕๖๒ พา น.ร.ม.๖ ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี [ครูรัตนากร และ คณะ] (อ่าน 43) 04 ธ.ค. 62
๔๔๑/๒๕๖๒ พา น.ร. ม.๑ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย [ครูกมลสรวงและคณะ] (อ่าน 38) 04 ธ.ค. 62
๔๓๘/๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ ณ ม.นเรศวร[ครูสุรีย์และคณะ] (อ่าน 41) 03 ธ.ค. 62
๔๓๒/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ณ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ [ครูสุชาวดี] (อ่าน 28) 03 ธ.ค. 62
๔๓๑/๒๕๖๒ อบรมครูผู้สอนภาษาจีน ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ กรุงเทพฯ [ครูสาวิตรีและครูธนิฐตา] (อ่าน 52) 29 พ.ย. 62
๔๓๐/๒๕๖๒ ติดต่อสถานที่ในการเข้าค่ายพักแรม ณ จ.สุโขทัย [ครูยุพิน] (อ่าน 63) 29 พ.ย. 62
๔๒๙/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมแข่งขันในรายการพิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว [ครูสุชาวดี] (อ่าน 62) 29 พ.ย. 62
๔๒๔/๒๕๖๒ พา น.ร.ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ณ วัดวังหิน [ครูชลปรียาและคณะ] (อ่าน 42) 28 พ.ย. 62
๔๒๓/๒๕๖๒ พา นศท.ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ณ ม.ราชภัฎฯ [รองฯ บุญญาฤทธิ์และคณะ] (อ่าน 47) 26 พ.ย. 62
๔๒๑/๒๕๖๒ เป็นกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ งานศิลปหัตถกรรม (พิษณุโลกกลุ่ม ๒) [ครูแววมยุราและครูดวงเดือ (อ่าน 53) 25 พ.ย. 62
๔๑๙/๒๕๖๒ พนักงานขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน [นายสิทธิชัย] (อ่าน 46) 25 พ.ย. 62
๔๑๘/๒๕๖๒ เป็นกรรมการตัดสินแปรรูปอาหาร งานศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ จ.สุโขทัย[ครูจารุวรรณ] (อ่าน 49) 25 พ.ย. 62
๔๑๗/๒๕๖๒ เข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการ NIHONGO Partners ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ฯ[ครูลัลนาและครูจริยา] (อ่าน 38) 25 พ.ย. 62
๔๑๕/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมโครงการค่ายดีเจเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ณ โรงแรมเดอะพาร์ค [ครูสุรีย์และครูธรา (อ่าน 72) 21 พ.ย. 62
๔๑๔/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ณ ม.นเรศวร [ครูศจีลักษณ์ และ Mr.Wilfredo] (อ่าน 54) 21 พ.ย. 62
๔๑๒/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สาขาธุรกิจค้าปลีก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 67) 19 พ.ย. 62
๔๑๐/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งบริดจ์ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย[ครูอำพร] (อ่าน 67) 19 พ.ย. 62
๔๑๑/๒๕๖๒ แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์โรงเรียน [เฉพาะกิจ] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 94) 15 พ.ย. 62
๔๐๙/๒๕๖๒ เป็นกรรมการตัดสินแข่งขันดนตรีไทย ณ ร.ร.วัดโบสถ์ศึกษา [ครูชัยรัตน์] (อ่าน 77) 15 พ.ย. 62
๔๐๗/๒๕๖๒ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มการงานอาชีพ ณ ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม [ครูวรรณเพ็ญ และ ครูจารุวรรณ] (อ่าน 89) 13 พ.ย. 62
๔๐๖/๒๕๖๒ ประชุมครูแนะแนว ณ สพม.๓๙ [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 88) 13 พ.ย. 62
๔๐๕/๒๕๖๒ เป็นกรรมการตัดสินแข่งคอมพิวเตอร์ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม [ครูฃลธิชา,ครูเอกกมล,ครูธีรพงษ์] (อ่าน 68) 13 พ.ย. 62
๔๐๒/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[ครูศจีลักษณ์และค (อ่าน 88) 13 พ.ย. 62
๓๙๗/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ร.ร.จ่านกร้อง[ครูจุฑาทิพย์และครูธ (อ่าน 67) 12 พ.ย. 62
๓๙๖/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม และ ร.ร.บ้านก (อ่าน 71) 12 พ.ย. 62
๓๙๓/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมงาน Open House ณ วิทยาลัยสารธารณสุขสิรินธร [ครูจิณห์ญภัค] (อ่าน 47) 12 พ.ย. 62
๓๙๒/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯ คณิต ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ[ครูอุษาและคณะ] (อ่าน 48) 12 พ.ย. 62
๓๙๐/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทย์ ณ ร.ร.จุฬาภรณ์ [ครูสุภาพ และ คณะ] (อ่าน 52) 12 พ.ย. 62
๓๘๙/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระสังคมฯ ณ ร.ร.จ่านกร้อง [ครูชลปรียา และคณะ] (อ่าน 41) 12 พ.ย. 62
๓๘๘/๒๕๖๒ พา น.ร.เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ [คร (อ่าน 40) 12 พ.ย. 62
๓๘๗/๒๕๖๒ พา น.ร.ประกวดกระทง ณ สวนชมน่าน [ครูอโณฌา และ คณะ] (อ่าน 43) 12 พ.ย. 62
๓๘๓/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ณ ร.ร.เฉลิมขวัญ และ ร.ร.ดอนทองวิทยา[ครูทวีสุ (อ่าน 34) 12 พ.ย. 62
๓๗๗/๒๕๖๒ ประชุมเตรียมการจัดพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณ และสวนสนาม นศท. ณ ค่ายเอกาทศรถ[รองฯบุญญาฤทธิ์และครูพ (อ่าน 115) 01 พ.ย. 62
๓๗๖/๒๕๖๒ พา น.ร.แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภาพ] (อ่าน 116) 30 ต.ค. 62
๓๗๕/๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทย์ฯ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม [รองฯ โสพิศและค (อ่าน 110) 30 ต.ค. 62
๓๗๔/๒๕๖๒ พานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดตาก [ครูอำพร] (อ่าน 114) 30 ต.ค. 62
๓๗๓/๒๕๖๒ พา น.ศ.ท.ไปฝึกยิงปืน ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรฯ [ครูพันธพงษ์ และ ครูพนัชกร] (อ่าน 106) 30 ต.ค. 62
๓๖๗/๒๕๖๒ อบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน น.ร.ยากจนพิเศษ [ครูสินีนาฎ] (อ่าน 109) 30 ต.ค. 62