ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 14 (Thailand Water Rocket Championship#14) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทีมพุทธา 2 ทำสถิติ 0.32 เมตรประเภทแม่นยำ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ สนามแข่งขัน อพวช.ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,21:15  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,20:50  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมคูปอง 10,000 บาท ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,09:13  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Important Day with The Identity of Thai (วันสำคัญที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย)
ชื่ออาจารย์ : ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,08:50  อ่าน 403 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก รายวิชา ชีววิทยา 2
ชื่ออาจารย์ : ครูอิสริยา ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,11:51  อ่าน 377 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (สพม.39)
ชื่ออาจารย์ : ครูชลธิชา วรภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2561,16:00  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "หน่วยการเรียนรู้ Active Learning" ในโครงการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ได้รางวัลระดับดี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,22:54  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้“รางวัลครูสอนดี ใน NU Teacher Award” ประจำปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,22:54  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับคุณภาพดี การประชุมวิชาการระดับชาติ“การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2558” คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 12–13 กันยายน 2558
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,22:53  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอ (ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่้นฐาน วันที่ 25- 27 กรกฎาคม 2558
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,22:52  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..