ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,12:30  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและแลกปลี่ยนเรียนรู้ สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,15:07  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ NU Water Rocket ครั้งที่ 12 (NU Water Rocket Championship 2017) ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทำสถิติ 0.16 เมตร จากจำนวน 80 ทีม ของภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,21:17  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันจรวดขวดน้ำ NU Water Rocket ครั้งที่ 13 (NU Water Rocket Championship 2018) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำสถิติ 0.13 เมตร จากจำนวน 74 ทีม ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,21:16  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันLEGO Education Contestในระดับมัธยมศึกษางาน “STEM Festival 2017”ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 2 ทีมผลการแข่งขัน ทีมที่ 1 ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง - ทีมที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง วันที่ 15 กันยายน
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,21:16  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 16 (Thailand Water Rocket Championship #16) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลปรากฏ ทีมพุทธา 2 ทำสถิติ 0.96 เมตร ณ สนามแข่งขัน อพวช.ตำบลคล
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,21:16  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครั้งที่ 14 (Thailand Water Rocket Championship#14) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทีมพุทธา 2 ทำสถิติ 0.32 เมตรประเภทแม่นยำ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ สนามแข่งขัน อพวช.ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,21:15  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,20:50  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมคูปอง 10,000 บาท ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,09:13  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Important Day with The Identity of Thai (วันสำคัญที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย)
ชื่ออาจารย์ : ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,08:50  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..