ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับชาติ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" และเกียรติบัตร ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,06:55  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผุ้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,06:52  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,06:50  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสิน “การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว” มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับกลุ่มฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,06:48  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม โครงงานศิลปะ ระดับ ป.4-ป.6 ระดับชั้น ม.1-ม.3 และระดับชั้น ม.4-ม.6 “การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2560”
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,11:27  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันนาฏศฺิลป์สร้างสรรค์ ระดับม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,06:01  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันมายากล ระดับม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,05:50  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข็มคุรุสดุดีครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,05:50  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม 39
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,05:48  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์วันแม่ สำหรับนักเรียนกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,05:41  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..